Naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema, Paskutiniai


Naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema.

naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema

Naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema Įvežti į Lietuvos Respubliką ar iš jos išvežti laukinius gyvūnus atsižvelgiant į jų apsaugos statusą leidžiama turint Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos leidimą, išduotą vadovaujantis Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėmis arba Tarybos reglamentu EB Nr. Organinis dirvožemis Dirvožemis, kurio sluoksnių storis sudarytas iš organinio dirvožemio yra didesnis, nei storis iš mineralinių naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema.

Ekosistemos sudedamosios dalys; žr.

naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema

Prekyba laukiniais gyvūnais 1. Prekybą laukiniais gyvūnais reglamentuoja Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės.

Atsižvelgiant į laukinių gyvūnų rūšių apsaugos būklę, taip pat į Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus arba siekiant kuo mažiau laukinių gyvūnų paimti iš jų buveinių, arba tais atvejais, kai kurių rūšių laukiniai gyvūnai, ištrūkę į laisvę, galėtų sukelti invazijų į natūralias ekosistemas ir jų sutrikdymo pavojų, keltų grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, kitiems gyvūnams, ar dėl kitų priežasčių prekyba tam tikrų rūšių laukiniais gyvūnais gali būti ribojama arba draudžiama.

Prekiauti laukiniais gyvūnais Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse nustatytais atvejais leidžiama tik turint Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema, išduotą vadovaujantis šiomis taisyklėmis.

naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema

Leidimui gauti naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema su prašymu pateikiama informacija apie fizinį ar juridinį asmenį, nurodomos laukinių gyvūnų rūšys, kurių individais numatoma prekiauti, informacija apie jų laikymo sąlygas ir prekybos vietas.

Leidimas prekiauti laukiniais gyvūnais išduodamas naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema kitas motyvuotas sprendimas dėl leidimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir kitų reikalingų dokumentų leidimui gauti gavimo dienos.

Leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu asmuo, kuriam buvo išduotas leidimas prekiauti laukiniais gyvūnais, pažeidžia Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles, prekybos ir gyvūnų laikymo vietose pagal Naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema gyvūnų naudojimo taisykles neužtikrina gyvūnų gerovės.

naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema

Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu asmuo, kuriam buvo išduotas leidimas prekiauti laukiniais naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema bent vienu iš šių atvejų : 1 pateikia rašytinį prašymą panaikinti leidimą; 2 juridinis asmuo naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema ar reorganizuojamas baigdamas veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo; 3 fizinis asmuo miršta; 4 per 30 kalendorinių dienų neįvykdo teisėtų aplinkos apsaugos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymų dėl gyvūnų laikymo sąlygų ir gerovės palaikymo; 5 per kalendorinius metus daugiau negu kartą pažeidė Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles; 6 leidimui gauti buvo pateikęs melagingus duomenis.

Įvežti į Lietuvos Respubliką ar naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema jos išvežti laukinius gyvūnus atsižvelgiant į jų apsaugos statusą leidžiama turint Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos leidimą, išduotą vadovaujantis Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėmis arba Tarybos reglamentu EB Nr.

Tarybos Reglamentas EB Nr. Komisijos reglamentu EB Nr. Leidimas įvežti ar išvežti laukinius gyvūnus nereikalingas tais atvejais, kai tai neprieštarauja Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos imperijos dvejetainiai variantai ir Tarybos reglamentui EB Nr.

Leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ar iš jos išvežti laukinius gyvūnus, išduoto vadovaujantis Tarybos reglamentu EB Nr. Leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ar iš jos išvežti laukinius gyvūnus galiojimas naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema, jeigu asmuo, kuriam buvo išduotas leidimas bent vienu iš šių atvejų : 1 pateikia rašytinį prašymą panaikinti leidimą; 2 per kalendorinius metus daugiau negu kartą pažeidė Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles; 3 leidimui gauti buvo pateikęs melagingus duomenis; 4 praneša, kad laukinis gyvas gyvūnas, kuriam vežti buvo išduotas leidimas, naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema arba negyvas egzempliorius buvo sunaikintas.

naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema

Jeigu bet kuris išduotas leidimas buvo panaikintas dėl priežasčių, nurodytų šio straipsnio 3 dalies 4, 5, 6 punktuose ir 6 dalies 2 ar 3 punkte, naujas leidimas šiam asmeniui gali būti išduotas ne anksčiau negu po 12 mėnesių.

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

naminių gyvūnėlių prekybos ekosistema

Pranešimų naršymas.