Pajamu mokestis 2022


pajamu mokestis 2022

Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamu mokestis 2022 apmokestinimo tvarka nuo m. Informacinis pranešimas dėl gyventojui natūra išmokėtų išmokų, apskaičiuotų už gyventojo naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais, deklaravimo Primename, kad metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams natūra išmokėtos išmokos, apskaičiuotos už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais, Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM formos GPML ir GPMU prieduose atitinkamai L6 ir U6 laukeliuose turės būti žymimos A raide.

Visos kitos gyventojams natūra išmokėtos išmokos pajamu mokestis 2022 GPM formos prieduose žymimos N raide.

pajamu mokestis 2022

VA [1] buvo pakeistas m. Įsakymu nauja redakcija išdėstytos: Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir arba politinėms partijoms FR formos užpildymo ir pateikimo taisyklės [2] ; Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir arba politinėms partijoms FR forma 05 versija [3].

Taisyklėse nustatyta, kad nuo m. Prašymas gali būti užpildomas ir teikiamas tik elektroniniu būdu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos EDStiesiogiai portale realiu laiku.

pajamu mokestis 2022

Prašymas užpildomas ir pateikiamas programinės priemonės — vedlio pagalba, pateikiant jame įprastus duomenis: pajamų mokesčio dalį skiriantį gyventoją, paramos gavėją, politinę partiją, profesinę sąjungą ar pajamu mokestis 2022 sąjungų susivienijimą identifikuojančius duomenis, skiriamą pajamų mokesčio dalį procentaislaikotarpį, iki kurio ji skiriama, pageidaujant — ir pajamų mokesčio dalies paskirtį.

Prašyme įrašytini duomenys yra išvardyti FR formos 05 versijoje. Įsakymas įsigalioja nuo m.

pajamu mokestis 2022

Prašymus galima pateikti iki einamojo mokestinio laikotarpio kalendorinių metų gegužės 1 d. Gyventojai, turintys pareigą deklaruoti metines pajamas, tai padaryti turi taip pat iki m.

Tais atvejais, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokosi ar studijuoja, nėra pajamų mokesčio mokėtojas arba neturi galimybių pasinaudoti teise iš pajamų atimti sumokėtas už profesinį mokymą ar studijas, nurodytus šio straipsnio 1 dalies 3 punkte, išlaidas, šias išlaidas laikantis minėto punkto nuostatų gali iš savo pajamų atimti tėvai įtėviaiglobėjai, rūpintojai ir arba sutuoktinis.

Iki nustatyto termino gyventojui nepateikus metinės pajamų mokesčio deklaracijos, pateiktas Prašymas nenagrinėjamas.