Elektroninė prekyba kaip elektroninė prekybos sistema specialios savybės


Operatoriaus ir biržos dalyvių tarpusavio atsakomybė ribojama tiesioginių nuostolių atlyginimu.

elektroninė prekyba kaip elektroninė prekybos sistema specialios savybės oksfordo brookeso universiteto tarptautinė strategija

Dalyvio atsakomybė 7. Dalyvis atsako už Operatoriui padarytą žalą nuostoliuspareikštus kitų dalyvių ir ar trečiųjų asmenų reikalavimus dėl žalos atlyginimo, jei tokia žala nuostoliai ar reikalavimai yra tiesiogiai ar netiesiogiai nulemti netinkamo dalyvio įsipareigojimų laikymosi bei vykdymo.

Internetinės vaistinės taisyklės | Vaistinė internete | senasispastas.lt

Dalyvio atsakomybė už padarytą gamestop xbox 360 sistemos vertės prekyba nuostolius nėra ribojama, kai tokios žalos nuostolių padarymą tiesiogiai ar netiesiogiai lėmė dalyvio ir ar su juo susijusių asmenų tyčia ar didelis neatsargumas.

Operatorius turi teisę reikalauti iš dalyvio atlyginti Operatoriaus patirtus pagrįstus kaštus, susijusius su elektroninė prekyba kaip elektroninė prekybos sistema specialios savybės prašymų vykdymu, jo pateiktų pavedimų ar sudarytų sandorių koregavimu, pakeitimu ir ar pripažinimu negaliojančiais, kai tokie prašymai dalyvio teikiami dažniau nei kartą per savaitę nesinaudojant veikiančia EPS, išskyrus atvejus, kai dalyvio veiksmai sąlygoti klaidingo EPS veikimo.

Operatoriaus atsakomybė 7. Operatorius neatsako už dalyvio patirtus nuostolius dėl dalyvio dalyvavimo biržoje sustabdymo ir ar dalyvio pašalinimo iš biržos šiame Reglamente nustatytais atvejais ir tvarka. Operatoriaus atsakomybė nėra ribojama, kai žalos nuostolių padarymą tiesiogiai ar netiesiogiai lėmė Operatoriaus tyčia ar didelis neatsargumas.

Norint pradėti El. prekybos verslą internete į ką reiktų atkreipti dėmesį?

Reglamente nustatytais atvejais Operatoriaus pervedama suma dalyviams, patyrusiems nuostolių dėl priešingos sandorio šalies prievolių nevykdymo, Reglamento nuostatų pažeidimo ar priešinga sandorio šalimi esančio dalyvio bankroto ar nemokumo, ribojama tokio dalyvio Operatoriui pateiktos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės suma. Nenugalimos jėgos aplinkybės 7.

Operatorius ir dalyviai atleidžiami nuo atsakomybės atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, tai yra tokioms aplinkybėms, kurių šalys negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti ir negalėjo užkirsti kelio tų aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Elektroninių piniginių tipai

Operatorius ar dalyvis ne vėliau kaip per 2 dvi darbo dienas nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo dienos atitinkamai praneša dalyviams ir ar Operatoriui apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, turinčioms ar galinčioms turėti tiesioginės ar netiesioginės įtakos biržos veiklai, dalyvis informuoja Operatorių, o Operatorius pagal poreikį informuoja kitus biržos dalyvius ir pateikia: 1 neįpareigojantį galimą nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos biržos veiklai įvertinimą; 2 pagrįstą informaciją dėl nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos biržos veiklai dydžio bei trukmės.

Operatoriui pareikalavus, dalyvis nedelsdamas pateikia Operatoriui reikalaujamą informaciją, reikalingą nustatyti, ar susiklostė nenugalimos jėgos aplinkybės, ir įvertinti jų galimą poveikį sandoriams. Operatorius ir dalyviai stengiasi neleisti atsirasti nenugalimos jėgos aplinkybių padariniams ar juos apriboti, siekdami kaip įmanoma greičiau atkurti įprastinę biržos veiklą. Operatoriaus vieši pranešimai 8.

elektroninė prekyba kaip elektroninė prekybos sistema specialios savybės dvejetainiai opcionai prekiaujantys valiutomis

Visiems dalyviams skirta informacija ir pranešimai, įskaitant apibendrintą informaciją apie prekybos rezultatus, kai tai nustato Reglamentas ir ar kiti teisės aktai, reglamentuojantys prekybą biržoje, skelbiami Operatoriaus tinklalapyje. Operatoriaus pranešimai ir informacija skelbiami lietuvių kalba.

Pranešimų naršymas

Operatoriaus pasirinkimu informacija papildomai gali būti skelbiama anglų ir ar kitomis užsienio kalbomis. Operatoriaus ir dalyvių tarpusavio komunikacija 8.

elektroninė prekyba kaip elektroninė prekybos sistema specialios savybės dvejetainiai variantai yra

Operatoriaus ir dalyvių tarpusavio komunikacija yra vykdoma naudojantis EPS arba ryšio priemonėmis. Operatoriaus pranešimų pateikimas dalyviui EPS priemonėmis laikomas tinkamu dalyvio informavimu.

Baltarusijos Respublikoje paplitusios elektroninės piniginės

Operatoriaus aktualūs kontaktiniai duomenys, kuriais privalo pasikliauti dalyviai komunikuodami su Operatoriumi ryšio priemonėmis, nurodomi Operatoriaus tinklalapyje. Dalyvis savo kontaktinius duomenis nurodo Dalyvio sutartyje, o esant kontaktinių duomenų pasikeitimams — apie tai nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 penkias darbo dienas privalo informuoti Operatorių raštu. Pranešimai ir kita informacija laikoma pristatyta išsiuntimo dieną, jeigu ji buvo išsiųsta Reglamento 8.

Visi Operatoriaus ir dalyvių tarpusavio komunikavimo duomenys, telefoniniai pokalbiai ir ar informacija, pateikti EPS ar kitomis ryšio priemonėmis, Operatoriaus gali būti įrašomi ir saugomi laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Esant būtinybei, šie įrašai ir duomenys gali būti panaudojami ginčų sprendimui ir ar biržos administravimo tikslais. Komunikacija tarp Operatoriaus ir dalyvio vykdoma lietuvių kalba.

Sveikatos naujienos ir patarimai

Operatoriaus sutikimu komunikacija su dalyviais gali būti vykdoma anglų ir ar kitomis užsienio kalbomis. Biržos duomenys ir kita informacija 8. Operatorius turi teisę naudotis informacija, gauta dalyviams teikiant pavedimus prekybai biržoje ar sudarant sandorius pateiktų pavedimų pagrindu.

Ši teisė nereiškia Operatoriaus galimybės atskleisti turimą informaciją tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus Reglamente, įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Elektroninė prekyba: ką privalo žinoti vartotojas?, Lietuvos vartotojų institutas

Operatorius turi teisę neidentifikuodamas konkrečių dalyvių viešai skelbti dalyvių prekybos, techninius ir finansinius duomenis. Operatorius gali be dalyvio sutikimo perduoti duomenis elektroninė prekyba kaip elektroninė prekybos sistema specialios savybės informaciją, susijusią su konkrečiu dalyviu, identifikuojant konkretų dalyvį, valdžios institucijoms, jei to reikalauja įstatymai ar kiti teisės aktai.

Prekybos konfidencialumas Prekyba biržoje organizuojama anonimiškai, todėl pavedimus teikiančio ir sandorius sudarančio dalyvio tapatybė neatskleidžiama kitiems dalyviams ar tretiesiems asmenimis, nebent to reikalautų teisės aktai. Anonimiškumo principas netaikomas prekybai biokuru — sudaryto sandorio šalys yra atskleidžiamos sandorio šalims.