Es 2022 m biologinės įvairovės strategija. 5 2 4 biologinės įvairovės apsauga ūkyje


Susitikimo metu buvo diskutuojama apie Europos komisijos Biologinės įvairovės strategiją iki metų, jos įgyvendinimą bei apie tai, kaip tai atsispindės kasdieniniame saugomų teritorijų specialistų darbe. Sinkevičiaus pasakojimo, uždavė nemažai aktualių klausimų Europos komisarui, susijusių ne tik su biologinės įvairovės strategija, tačiau tai pat su Europos komisijos darbu, klimato kaitos stabdymu, miškų strategija, NATURA saugomų teritorijų skaičiaus didėjimu ir kt.

es 2022 m biologinės įvairovės strategija

Apie gamtos mums teikiamas paslaugas bus kalbama ir m. Be tinkamo finansavimo yra pakankamai sudėtinga pasiekti išsikeltų biologinės įvairovės apsaugos tikslų, todėl planuojama, šiuo metu biologijos įvairovės apsaugai skiriamą finansavimą didinti dvigubai.

Komisija siūlo naujas taisykles, kuriomis siekiama, kad ES nebeprisidėtų prie miškų naikinimo, taip pat naujas taisykles, palengvinsiančias žiedinei ekonomikai naudingą atliekų vežimą ES viduje ir padėsiančias spręsti neteisėto atliekų eksporto ir su atliekomis susijusių problemų perkėlimo trečiosioms šalims problemas.

Lietuvoje šiandien tik apie 37 proc. Europos komisija šiuo metu rengia pasiūlymą dėl teisiškai privalomų gamtosaugos tikslų, kuris bus pateiktas jau m.

es 2022 m biologinės įvairovės strategija

I ketvirtyje ir bus pagrindinis dokumentas, padėsiantis įgyvendinti biologinės įvairovės strategijoje išsikeltus tikslus. Miškų strategija, tai pat neatsiejama nuo biologinės įvairovės strategijos įgyvendinimo 80 proc. Abiejuose strategijose yra nurodyta saugoti sengires ir senuosius miškus.

SOTEU2021- Highlights

Europos komisaras informavo, jog bus planuojama miškų savininkams siūlyti dvi pasirinkimo galimybes: kirsti arba saugoti, Suomijos pavyzdžiu, kur, es 2022 m biologinės įvairovės strategija miškų saugojimą savininkams yra mokamos išmokos. Užbaigdamas kalbą V. Sinkevičius paminėjo ir tai, jog būtina šalyje didinti saugomų teritorijų iki 30 proc.

es 2022 m biologinės įvairovės strategija

Diskusijos metu buvo aptartas ir gamtosaugos bei miškų pramonės, kaip verslo šakos, priešpriešos klausimas, bendrai prieita išvada, jog miškininkaujant labai svarbu yra atsižvelgti į bendrus ekosistemų apsaugos principus, o ne vien medžių skaičių tam tikroje teritorijoje.

Iškeltas klausimas ir dėl biologinės įvairovės apsaugos suderinimo su biokuro didinimo interesu, tvariu ūkininkavimu, dirvožemio apsauga, atsinaujinančia energetika.

ES biologinės įvairovės strategija. Parlamento rezoliuciją dėl ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimo [2]— atsižvelgdamas į m. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr.

VSTT direktorius Albertas Stanislovaitis, susitikimo pabaigoje, iškėlė klausimą dėl galimybės gauti papildomą finansavimą iš Europos sąjungos, įgyvendinant VSTT gamtosauginę, vertingų saugomų teritorijų išpirkimo idėją iš privačių savininkų bei kokiu būdu ST darbuotojai gali dar labiau prisidėti prie bioįvairovės strategijos įgyvendinimo. Europos komisaro nuomone, tarnyba galėtų pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis bei skatinti pačių žemių savininkų iniciatyvą saugoti gamtą, o svarbiausia, ką šiuo metu daro ir ateityje galėtų padaryti ST specialistai — tai žinutės, apie gamtos apsaugą skleidimas, pagalbą žmogui rasti ryšį su gamta ir suprasti kokios išskirtinės vietos yra saugomos teritorijos.

Daugiau informacijos apie ES Biologinės prekybos sistemos rūdys strategiją galite rasti čia:.

ES biologinės įvairovės strategija iki metų: Gyvenime mums reikia gamtos Paskelbta Leave a reply Parengta ES biologinės įvairovės strategija iki metų Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą siekiama, kad Europos biologinė įvairovė pradėtų atsigauti, mažinti pagrindinius biologinės įvairovės nykimo veiksnius. Gyvenime mums reikia gamtos. Visuomenės bus sveikos ir atsparios tik tada, jei gamtai suteiksime tiek erdvės, kiek jai jos reikia. Pandemija padeda labiau suprasti, kad mūsų sveikata ir ekosistemų sveikata tarpusavyje susijusios. Akivaizdu, kad reikia tvarių tiekimo grandinių ir vartojimo modelių, kurie neviršytų planetos ribų.